Styrskåp

Styrskåp

Kylaggregaten, värmepumpar och pumpmoduler måste alltid styras på något sätt. Det styr oftast mot någon storhet som t.ex temperatur, tryck eller flöde. I de flesta fall klarar man det med en enkel termostat eller regulator. Detta konstrueras och monteras i ett styrskåp som även kan integreras med aggregaten.

I vissa fall skall dessa utrustningar kunna vara kommunicerbara för drift och övervakning. Via ett överordnat system. Detta löser vi genom att i styrskåpen montera utrustning som klarar de flesta kommunikations protokoll som finns på marknadens.