Pumpmoduler

Pumpmoduler för kylindustrin

SCMREF pumpmoduler är framtagna för att förenkla dimensioneringen och framför allt, effektivisera installationen. Tidsvinsterna av att kunna ansluta ett färdigt ”paket” istället för att montera ihop komponenterna på plats är oerhört stora. Pumpmodulerna är designade, fabriksmonterade, provtryckta och avsynade inför leverans.

 

Dokumentation som medföljer leveransen

Flödesritningar, tillverkardeklaration, strukturlista, bruksanvisning, uppstartsprotokoll samt installationsanvisningar.

Samtliga pumpmoduler är helt kundanpassade, de dimensioneras och offereras efter de flöde och tryck som efterfrågas.

SCMREF’s unika avluftarkolonn med inbyggt filter, en av de mest effektiva mikrobubbelutskiljare på marknaden.

Vår kvalitetsäkring av materialval med välkända varumärken, gör slutprodukten till en gedigen och hållbar konstruktion som ger en lång och säker drift.

Pumpmoduler för kylmedel KM (+35˚C)

Pumpmoduler för köldbärare KB (-8˚C

Pumpmoduler för frysbärare FB (-30˚C)