Om SCM REF

Om

SCM Ref AB är en tillverkande enhet inom Beijer Ref koncernen som är ledande leverantör i Europa av kylutrustning till entreprenad och serviceföretag.
SCM Ref AB tillverkar Kylutrustning, Värmepumpar och värmeåtervinningsutrustning.
Vi ger alltid kunden ett miljömedvetet val som borgar för en hållbar utveckling
Vår tillverkning inriktar sig på att tillgodose våra kunders unika behov av kyl och värme utrustning.
Utrustningen är oftast kund eller teknik anpassade efter specifika behov/ krav.
Genom att utveckla och tillverka specifika utrustningar ger vi kunderna stora och unika konkurrensfördelar.
För att nå ett optimalt resultat har vi ett nära samarbetar med våra kunder och marknadsledande leverantörer. Detta samarbete leder till att vi når kundernas
önskemål om specifika tekniska lösningar.

Teknikområde

Kyl och värmepumpsutrustning inom bl.a områden som: industri, livsmedel fastighet och komfort.
Produkterna omfattar totala tekniska lösningar som kylaggregat värmepumpar samt pumpmoduler för distribution av kyla och värme.
Oftast omfattar detta också styr och regler utrustning med kommunikationslösningar som är kund/projekt unika.

Mål

Skapa ett mervärde i våra produkter, som ger en hållbar utveckling när det gäller energi och miljö.
Möta kundernas krav på leveranssäkerhet.
Tillhandahålla utrustning som är anpassad för kundens behov.
Ge kortast möjliga driftsättning.

Kunder

SCM Ref AB´s kunder finns inom vårt koncernbolags företag och även enskilda tillverkare, som i sin produkter har unika och specifika behov av kyla och värme.
 

Leverantörer

SCM Ref AB har valt att arbeta ihop med marknadsledande leverantörer inom berörda branscher.