Plintlåda

Plint låda

I de enklaste fallen skall det monteras en kundspecifik plint låda för anslutning av kraft och överordnad styrutrustning.