A-TAC

A-TAC aggregat med helhermetiska kompressorer framtagna för att kunna placeras utomhus.Aggregaten är försedda med en huv i pulverlackkad stålplåt.Standardaggregatet är kompletterat med vätskeledning,(torkfilter,synglas och avstängningsventil),hög och lågtryckspressostat och en pressostat för styrning av kondensorfäkten.En plintlåda med alla ingående kablar framdragna till plint och förberedd plats med DIN-skena för startutrustning ingår också.Alla aggregat som standard läcksökta,provtryckta samt skyddsfyllda med kvävgas.